O nas

Jesteśmy grupą adeptów i entuzjastów taiji i qigongu, którzy – sami doświadczając od lat szeregu korzyści zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, płynących z regularnej praktyki tych i pokrewnych dyscyplin – dzielą się z innymi nabytą praktyczną wiedzą, stale ją pogłębiając.

Tworzymy, organizujemy i uczestniczymy w różnorodnych programach edukacyjnych, popularyzatorskich i inicjatywach Fundacji Dantian, zapewniającej organizacyjno-prawne ramy tej działalności.

Formalnie, Fundacja Dantian została zarejestrowana 15 maja 2014 roku. O szeregu jej dokonaniach możecie dowiedzieć się tutaj

Cele Fundacji

Fundacja Dantian została ustanowiona przez Jan Glińskiego aktem notarialnym z dnia 14 marca 2014 roku oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 maja 2014 roku (numer KRS: 0000507403).

Statut Fundacji Dantian określa w następujący sposób cele Fundacji:

„Celami Fundacji są:

 1. Promocja zdrowego trybu życia, wykorzystującego tradycyjne, głównie dalekowschodnie, systemy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak taiji quan (tai chi chuan), qigong (chi kung) czy japońskie sztuki walki.
 2. Realizowanie programów zapobiegających niepełnosprawności i przywracających sprawność psychofizyczną.
 3. Realizowanie programów zapobiegających pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne (bezrobotni, w depresji, itp.).”

Fundacja Dantian może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

Zarząd Fundacji

Jan Gliński

doktor nauk fizycznych, zawodowo od 40 lat w międzynarodowym biznesie high-tech, hobbystycznie adept sztuk walki i zdrowia. Zaczynając przed 50 laty od jujitsu i karate, trenując następnie tradycyjny łuk japoński (kyudo) od czasu pracy w Tokyo w latach 80-tych, rozpoczął naukę taiji quan i qigong’u, kiedy bardzo częste podróże służbowe uniemożliwiły mu regularne treningi z ponad dwumetrowym łukiem. Od 25 lat doskonali swoje umiejętności pod kierunkiem Ly Chuan Zheng’a, mistrza siódmej generacji szkoły Yang Jia Lao Jia (Starego Stylu Yang) Taiji Quan. W 2017 r. został oficjalnie potwierdzony przez World Yang Taiji Martial Arts Federation jako nauczyciel ósmej generacji Sztuk Walki Klasycznego Yang Taiji.

Obecnie Zarząd Fundacji Dantian jest jednoosobowy.


Rada Fundacji

Zgodnie ze statutem Fundacji Dantian, Rada Fundacji jest organem kolegialnym, o funkcjach doradczych i opiniodawczych, współpracującym z Zarządem Fundacji w realizacji celów statutowych.

Ly Chuan Zheng

Ly Chuan Zheng („Antoine Ly”), urodzony w Kambodży w tradycyjnej rodzinie chińskiej, rozpoczął naukę taiji quan w 1972 roku z Deng Sihai, obecnym Głównym Mistrzem 6-tej generacji Starego Stylu Yang Yaiji Quan (Yangjialaojia Taijiquan) na Tajwanie, gdzie od 1970 roku studiował na National Taiwan Normal University w Taipei. Od 1977 roku mistrz Ly mieszka pod Paryżem, propagując i nauczając we Francji i Europie ten styl taiji quan oraz qigong, ćwicząc jednocześnie regularnie na Tajwanie z mistrzem Deng. W 2009 roku mistrz Ly otrzymał z rąk prezydenta Tajwanu wyjątkowe wyróżnienie jakim była Nagroda za Tradycyjną Transmisję Sztuk Walki. Mistrz Ly jest autorem kilku książek, z których ostatnia wydana w 2013 nosi tytuł „Nowe Odczytanie Taijiquan” (tytuł oryginału francuskiego „Nouvelle Lecture du Taijiquan”).

 

 

 

 

Maciej Góralski

Maciej Góralski, pseud. Magura, polski muzyk, tłumacz literatury buddyjskiej, orientalista. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzeologii i Działalności Kulturalnej. Był prezenterem Radiostacji i Radia Kampus, prowadził w Jazz Radiu przez 3 lata swoją autorską audycje muzyczną „Aksamitne podziemie”. Od 1985 roku jest pracownikiem warszawskiego Muzeum Azji i Pacyfiku, obecnie pełni w nim funkcję kustosza. Badacz kultury Chin i Tybetu, Japonii i Indii. Kolekcjoner sztuki orientalnej, która „ma duszę”.

 

 

 

 

Andrzej Piotrowski

Andrzej Piotrowski, historyk, absolwent UMCS. Poza pracą zawodową, od około 40 lat zajmuje się dalekowschodnimi sztukami walki. Zaczynał od ju-jitsu, judo, a następnie przez wiele lat trenował tradycyjne taekwondo (ITF) u koreańskich mistrzów w Polsce i we Francji (m.in. u mistrza Kim Yong Ho, 9 Dan). Uczestnik wielu warsztatów taekwondo z twórcą taekwondo Gen. Choi Hong Hi i Mistrzem Park Jung Tae. Jest jednym z współtwórców polskiego tradycyjnego taekwondo (ITF), instruktorem klasy międzynarodowej i sędzią międzynarodowym. Nauczał taekwondo w Lublinie i Warszawie. Od kilku lat ćwiczy Tai Chi, Stary Styl Yang (Jia Lao Jia Taiji Quan) i Qigong w ramach Fundacji Dantian. Zawodowo zajmuje się kwestiami Zarządzaniem Zgodnością (Compliance) w dużych korporacjach międzynarodowych.

 

 

 


Partnerzy

Fundacja Dantian pozyskuje środki na swoją działalność głównie od darczyńców oraz z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w statucie Fundacji. Z kolei współpraca z partnerami pozwala Fundacji na efektywniejsze wykorzystanie tych środków i zwiększenie obszaru oddziaływania w realizacji celów statutowych. Fundacja nadała więc specjalny status  swoim Partnerom, zdefiniowanym jak następuje. 

Partnerzy Fundacji Dantian – osoby prawne, współpracujące z Fundacją Dantian w realizacji wspólnych przedsięwzięć, spójnych z celami statutowymi Fundacji:


Przyjaciele Fundacji Dantian

Jak każda organizacja tego typu, również Fundacja Dantian pozyskuje środki na swoją działalność głównie od darczyńców.  Fundacja nadała więc specjalny status donatorom, zdefiniowanym jak następuje.

Przyjaciele Fundacji Dantian – nieformalna społeczność osób fizycznych i prawnych, wspierających realizację celów Fundacji. Wsparcie może przyjąć dwie główne formy: finansową oraz w naturze (przede wszystkim wolontariat).

Każda osoba, fizyczna lub prawna, która wyrazi słownie lub pisemnie wolę dołączenia do Przyjaciół Fundacji Dantian, po zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji, otrzymuje status Przyjaciela Fundacji Dantian.

Klasyfikacja Przyjaciół Fudacji Dantian:

Status Donacja roczna* Karta rabatowa
Donator (osoba fizyczna) 10 – 199 PLN NIE
200 PLN i powyżej lub min. 50 PLN oraz donacja w naturze uzgodniona z Zarządem Fundacji TAK
Donator-duo (dwie osoby fizyczne z jednego gospodarstwa domowego) 300 PLN i powyżej lub min. 100 PLN oraz donacja w naturze uzgodniona z Zarządem Fundacji TAK
Donator (osoba prawna) 500 PLN i powyżej lub min. 300 PLN oraz donacja w naturze uzgodniona z Zarządem Fundacji TAK

(na warunkach umowy)

*Donacje należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto: Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta 85124062181111001058278216.


Wolontariusze

Następujący fragment z Wikipedii przypomina czym jest wolontariat.

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. (….) wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej (….).

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. „

W realizacji celów statutowych, nasza Fundacji opierała się jak dotąd wyłącznie na zaangażowaniu wolontariuszy.  Z pewnością również w przyszłości będziemy w jak największym zakresie korzystali z ich pracy, tym bardziej, że w miarę możliwości intensyfikujemy i poszerzamy formy naszej działalności. W szczególności, Fundacja Dantian organizuje różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, szkolenia i spotkania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, które realizowane są praktycznie w 100% przez naszych wolontariuszy.

Jeśli więc to co robimy jest Ci bliskie i zgadzasz się z celami naszej Fundacji:

 • Promocją zdrowego trybu życia, wykorzystującego tradycyjne, głównie dalekowschodnie, systemy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak taiji quan (tai chi chuan), qigong (chi kung) czy japońskie sztuki walki.
 • Realizowaniem programów zapobiegających niepełnosprawności i przywracających sprawność psychofizyczną.
 • Zapobieganiem pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne (bezrobotni, w depresji, itp.)

Dołącz do Nas, to właśnie na Ciebie czekamy!

   

  Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)

  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)


  RODO

  W związku ze zmianą wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozbudowanego obowiązku informacyjnego (przepisy RODO), uprzejmie informujemy, że Fundacja DANTIAN jest administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane te są wykorzystywane do informowania Państwa o działalności Fundacji DANTIAN.

  Jeżeli nie jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem tych informacji, to w każdej chwili możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy pisząc na adres: fundacja.dantian@gmail.com

  Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.