Taiji T.E.A.M – Taiji Education Awareness Movement (Taiji, Edukacja, Świadomość, Ruch) 

to roczny projekt partnerski finansowany przez EACEA – Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury: partnerstw na małą skalę w ramach programu Erasmus+. Projekt łączy ze sobą 2 partnerów projektowych z 2 różnych krajów UE w celu poprawy kompetencji i umiejętności partnerów konsorcjum w promowaniu i nauczaniu taiji – tradycyjnego systemu ćwiczeń ciała i umysłu – jako doskonałej aktywności fizycznej wspierającej zdrowie. 

Partnerami w projekcie są: 

– Fundacja Dantian, założona w Polsce w 2014 roku, realizująca cel statutowy: promowania zdrowego stylu życia, wykorzystującego tradycyjne, głównie dalekowschodnie, systemy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak taiji (tai chi) i qigong (chi kung). 

– Stowarzyszenie Sztuk Walki Yang Taiji we Francji (AAMYTF), założone we Francji w 1996 roku, o następującym celu statutowym: „Rozwój nauki i badań o charakterze terapeutycznym i filozoficznym aspektów sztuki taiji poprzez Stary Styl Szkoły Yang”. 

Główne rezultaty projektu obejmują: 

1 . Dwa spotkania treningowe na żywo. 

Pierwsze z nich miało miejsce w Polsce, a drugie we Francji. Podczas tych spotkań partnerzy wymieniali się kompetencjami i doświadczeniem, koordynowali pracę nad projektem oraz dzielili się praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie taiji jako aktywności fizycznej wspierającej zdrowie. Personel, instruktorzy i zaawansowani uczniowie uczestniczący w spotkaniach mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne oraz mieli możliwość uzyskania certyfikatów instruktorskich. Wsparło to rozwój ich kompetencji zawodowych i umożliwiło im poprawę ilości i jakości zajęć z taiji oferowanych grupom docelowym partnerów. 

Raporty ze spotkań treningowych: 

Report on the first project meeting 

Report on the second project meeting 

2. Podręcznik dobrych praktyk. 

AAMYTF przez dziesięciolecia promowało taiji i odegrało kluczową rolę w tworzeniu kilku innych stowarzyszeń taiji we Francji i za granicą. W wyniku tego zdobyło praktyczną wiedzę na temat sposobów promowania zdrowego stylu życia przy użyciu tradycyjnego dalekowschodniego systemu ćwiczeń ciała i umysłu taiji. Poprzez podręcznik dobrych praktyk dotyczących budowania i rozbudowywania krajowej i transgranicznej sieci w tej dziedzinie, AAMYTF podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie dobrych praktyk metodologicznych i organizacyjnych ze swoim partnerem, Fundacją Dantian, podkreślając znaczenie utrzymywania i rozwijania tradycyjnych linii przekazu taiji (takich jak Yangjialaojia – Stary Styl Yang) w celu umożliwienia społeczeństwu uczestnictwa w działaniach fizycznych sprzyjających zdrowiu. 

Podręcznik dobrych praktyk: 

handbook of good practices by AAMYTF 

3. Przygotowanie e-samouczka „Codzienny Rytuał Zdrowia”. 

Jest to materiał wideo przedstawiający zestaw ćwiczeń przetłumaczony na język francuski. Fundacja Dantian, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej w wykorzystywaniu technologii cyfrowych oraz dostosowywaniu programów edukacyjnych z zakresu taiji do nauki online, podzieliła się swoim doświadczeniem z partnerem z Francji. Materiał ten został dostarczony partnerowi podczas drugiego spotkania projektowego jako przykład efektywnego zasobu, który pokazuje, jak dostosować programy edukacyjne z zakresu taiji do nauki online. Materiał ten poszerzył materiały edukacyjne dostępne dla grup docelowych partnerów. Wykorzystanie technologii cyfrowych i dostosowywanie programów edukacyjnych z zakresu taiji do nauki online były również jednym z głównych tematów wymiany doświadczeń podczas realizacji projektu. 

4. Tłumaczenie materiałów edukacyjnych na język polski. 

W ramach tej części prac projketowych przeprowadzono tłumaczenie z języka francuskiego na język polski niedawno wydanej książki „Taijiquan i Taoizm” autorstwa Mistrza Ly. Przetłumaczone materiały stały się dodatkowym zasobem edukacyjnym Fundacji Dantian. 

W szczególności realizacja projektu: 

– zwiększyła kompetencje instruktorów i zaawansowanych uczniów Fundacji Dantian oraz pozwoliła organizacji zdobyć dodatkową wiedzę o sprawdzonych metodach nawiązywania i rozwijania współpracy krajowej i transgranicznej, 

– zwiększyła zdolność i gotowość AAMYTF do wykorzystania technologii cyfrowych do tworzenia szkoleń online. 

Efektem zewnętrznym projektu jest: 

– zwiększenie udziału grup docelowych obu partnerów, tj. osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, nie mających nawyku regularnej aktywności fizycznej, w sporcie i prozdrowotnej aktywności fizycznej, upowszechnienie aktywnego i przyjaznego dla środowiska stylu życia, który promuje spójność społeczną i aktywność obywatelską, a także zwiększanie dostępności aktywności fizycznej, która ma charakter inkluzywny i ma duży potencjał wykorzystania technologii cyfrowych. 

„Współfinansowane przez Unię Europejską Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.