Akademia Dantian

# 1 Idea
Akademia Dantian jest jednostką certyfikującą Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego, na żywo lub/i online. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom zostaje poświadczone dyplomem lub certyfikatem.
 

W ramach Akademii Dantian działa również Uniwersytet Otwarty, pozwalający na bezpłatne samokształcenie w qigongu, taiji i pokrewnych dyscyplinach. Znajdziesz tam dostęp do materiałów, nad którymi pracujemy od wielu lat w celu szerzenia i przekazywania wiedzy, jaką zgromadziliśmy na ścieżce własnej nauki i praktyki taiji i qigongu

# 2 Dyplomy i Certyfikaty
W przypadku Yangjialaojia Taiji, czyli Starego Stylu Yang Taiji, istnieją cztery poziomy egzaminacyjne o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty, Niebieski oraz Czerwony. Dyplom potwierdzający uzyskanie określonego poziomu wydaje World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation z siedzibą na Tajwanie, która określa kryteria egzaminacyjne.
 
W przypadku różnych stylów qigongu, dyplom lub certyfikat wydaje Akademia Dantian chyba, że dany kurs jest organizowany wspólnie z zewnętrzną instytucją, co znajduje swoje odbicie w treści dyplomu / certyfikatu. W większości przypadków, podobnie jak dla Yangjialaojia Taiji, zachowane są trzy poziomy o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty oraz Niebieski.

# 3 Relacja nauczyciel uczeń jest fundamentem naszego treningu
Kiedy to możliwe, prowadzimy zajęcia stacjonarne pozwalające na bezpośredni kontakt nauczyciela ze studentami. W wybranych dyscyplinach prowadzimy również kursy online, o ile pozwalają one na osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy przy braku możliwości kontaktu na żywo.