Work life balance – w korpo i nie tylko – wykład

Ponad miesiąc temu mieliśmy okazję uczestniczyć wykładzie Jana Glińskiego na temat równowagi pomiędzy pracą a prywatnym życiem: „WORK – LIFE – BALANCE … JAK TO OSIĄGNĄĆ W KORPO I NIE TYLKO?” zorganizowanym przez Fundację Dantian, Korpo Voice oraz Dom Kultury Kadr. Spotkanie poświęcone praktycznym lekcjom z wieloletniej kariery menedżerskiej w międzynarodowych korporacjach, uprawiania dalekowschodnich sztuk walki, a wszystko to pokazane również z perspektywy współczesnej fizyki, biologii i medycyny.. Zapoznaliśmy się z technikami utrzymania się w dobrej kondycji psychofizycznej w warunkach stresogennej pracy, a także dlaczego te techniki są skuteczne.

Materiał filmowy nagrany podczas wykładu pod linkiem poniżej:

Oto niektóre z poruszanych tematów:

Zarządzanie – rola procesu i sposobu działania

Właściwy proces prowadzi do pożądanych rezultatów

 • Komplikować jest łatwo, uprościć jest trudno
 • KISS – Keep It Simple, Stupid / Smarty
 • Brzytwa Ockhama  „Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę”
 • „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze” – Albert Einstein
 • Metody działania w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości – przykłady
 • Strategia „Listen, Aim, Move, Claim”- Sun Tzu (544-496 BC), „Sztuka wojny”
 • Pętla OODA (Observe, Orient, Decide, Act) – John Boyd (1927 – 1997), US Air Force
 • Metoda PROP (Priorities,Realities, Options, Path) – Mark Devine, Navy SEAL
 • Business wargaming

Czego uczą nas dalekowschodnie sztuki walki?

Sztuka walki = sztuka życia

Jedność ciała, umysłu i ducha

_________________________

Sztuki walki, a zarządzanie ogólne zasady

 • Naczelna zasada: “Wygrać bez walki” (przede wszystkim przezwyciężyć własne słabości)
 • Prymat ciągłej pracy nad sobą „Jesteśmy tym co ciągle powtarzamy. Doskonałość jest więc nie aktem, a nawykiem” – Arystoteles
 • Praktyczne doświadczenie znacznie wartościowsze niż teoria „Nigdy nie wiesz jaki będzie wynik twojego działania, ale jeśli nie podejmiesz działania, nie osiągniesz żadnego wyniku” – Mahatma Gandhi
 • Umysł i logika ważne, ale intuicja i podświadomość równie ważne ”Nie jesteśmy istotami cielesnymi mającymi duchowe przeżycia, ale istotami duchowymi, doświadczającymi cielesności”– Pierre Teilhard de Chardin

_________________________

Korpo USA

 • 70-90% pobytów w szpitalach pracowników korporacji jest związane ze stresem; 75% wizyt lekarskich ma podłoże psychosomatyczne
 • Stres pracowników kosztuje ponad 300 mld USD rocznie na skutek zwolnień lekarskich, kosztów opieki medycznej, utraty dobrych pracowników itp.
 • Przeciętny pracownik korporacji siedzi 11-14 godzin dziennie
 • „Sitting kills, moving heals”
 • 75% pracowników nie jest zaangażowanych w pracę
 • Brak zaangażowania często bardziej stresogenny niż intensywna praca
 • „Pracownicy porzucają menedżerów, a nie firmy”

_________________________

A co w Polsce?

1. Ankieta nt. wypalenia zawodowego wśród menedżerów (HBR).

Czynniki wewnętrzne:

 • brak harmonijnego łączenia pracy i aktywności poza nią – 80%,
 • uleganie presji otoczenia i działania niezgodne z wyznawanymi wartościami – 72%,
 • stawianie sobie zbyt wysokich wymagań, którym trudno sprostać – 58%,
 • brak istotnych zainteresowań pozazawodowych – 43%;
 • 80% badanych jest zdania, że w walce z problemami, wynikającymi z wypalenia zawodowego pomaga pozazawodowa aktywność i zainteresowania – rodzina, hobby, działalność społeczna itp.

2. Mamy drugie miejsce w UE, wśród najmniej aktywnych fizycznie narodów (po Portugalii)

3. Bóle kręgosłupa – druga po przeziębieniach przyczyna wizyt u lekarzy (ponad 20 mln dni absencji)

___________________________

Potęga kontrolowanego oddechu

 • Zasada 3-3-3: przeżyjemy 3 tygodnie bez jedzenia, 3 dni bez wody, 3 minuty bez oddychania
 • Oddychanie jest jedyną z najważniejszych funkcji fizjologicznych organizmu, którą w dużym stopniu możemy świadomie kontrolować
 • Najefektywniejszą metodą uspokojenia umysłu i ciała jest kontrolowany, głęboki oddech przeponowy

___________________________

PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA – bada związki między umysłem, procesami psychologicznymi, a systemem nerwowym, endokrynologicznym i immunologicznym.

 • Kluczową rolę w integrowaniu funkcji układów nerwowego, hormonalnego i immunologicznego odgrywają peptydy (bioaktywne aminokwasy).
 • Praktycznie każdy peptyd występujący w organizmie jest obecny w układzie oddechowym, co wskazuje na to, że ŚWIADOMA KONTROLA PROCESU ODDYCHANIA MA SILNE WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE.

___________________________

Tradycyjne techniki sztuk walki/zdrowia, a ruch

 • Poprzez kontrolę ciała do kontroli umysłu i ducha – „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Slow is good”!
 • zwolnij, aby być szybszym
 • zwolnij, aby osiągnąć więcej
 • Trening właściwego rozluźnienia i minimalnej energii w ruchu i bezruchu

„Stal w bawełnie” – siła uderzeniowa miękkości i elastyczności, transformowalnej w „stal”

 • Ćwiczenia dla osiągnięcia równowagi pomiędzy lewą (logiczne myślenie) i prawą półkulą mózgu (intuicja, emocje, kreatywność)
 • Równoczesne, systematyczne ćwiczenie ciała (właściwy ruch + właściwy oddech) i umysłu (właściwa koncentracja) oraz zdrowe odżywianie – klucze do zdrowia psychofizycznego

___________________________

Neuroplastyczność (plastyczność mózgu) – zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu zreorganizowania się, adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia się i pamięci. Jest to powszechna cecha neuronów, występująca na wszystkich piętrach układu nerwowego.

___________________________

Depresja w pracy

 • Na depresję leczy się około 1, 5 miliona Polaków, często między 20 a 40 rokiem życia.
 • Jest drugim powodem niezdolności do pracy
 • W 1-3 kw. 2016 o 50 % więcej zwolnień niż w 2010
 • Średnio co kwartał lekarze wystawiali 4,7 mln dni zwolnień
 • Zwolnienia chorobowe z powodu depresji: 5,9 mld zł (w 2015 to 18 % ogółu wydatków ZUS)
 • Najczęściej L4, czasem i na pół roku, dostają pracownicy korporacji, call center, kasjerki hipermarketów i bankowcy

___________________________

Mamy w sobie 10 razy więcej bakterii niż komórek budujących ciało!

 • Tylko w jelicie grubym mamy ok. 4tys. różnych bakterii o masie 2kg!
 • >90% serotoniny (“hormonu szczęścia”) jest produkowane w jelitach
 • 70% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach

____________________________

Epigenetyka, epi poza czymś, w dodatku do

Nauka zajmująca się badaniem ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu.

_____________________________

Zarządzanie rola umysłu 

 • Najważniejszą bronią wojownika jest jego umysł „Zwycięscy wojownicy wygrają najpierw w ich umysłach, a następnie idą na wojnę. Pokonani wojownicy idą najpierw na wojnę, a potem starają się wygrać” – Sun Tzu
 • Umysł – jego moc to dużo więcej, niż tylko intelektualna sprawność
 • Fizyczne i mentalne rozluźnienie oraz akcja w odpowiednim momencie są kluczem zarówno w walce, jak i w wydajności w pracy, jak i w domu
 • Mamy od 12 do 100 tys. myśli na dzień, 80% są negatywne, a 95% są dokładnie takie jak dzień wcześniej.

„Może nie uda ci się zabronić ptakom latać nad twoją głową, ale na pewno możesz nie pozwolić, aby zbudowały gniazdo na twojej głowie” – Martin Luther

 • Jasno określić priorytety i skrupulatnie je przestrzegać „Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego” – Marek Aureliusz (cesarz – stoik), też AA
 • Potęga samodyscypliny i samokontroli

Dyscyplina oznacza uczenie się, a nie karanie się, jest metodą zwiększenia własnej mocy, umiejętności rozwiązywania problemów oraz narzędziem do osiągnięcia samokontroli.

 • Jednoczesne totalne zaangażowanie i całkowite emocjonalny dystans do każdej sytuacji
 • „Sukces polega na drodze od niepowodzenia po niepowodzenie bez straty entuzjazmu” – Winston Churchill

____________________________

Kilka końcowych wniosków i refleksji

 • Dalekowschodnie, tradycyjne techniki jednoczesnego treningu ciała, umysłu i ducha, jak qigong i taiji, są sprawdzonymi metodami osiągnięcia i utrzymania zdrowia psychofizycznego, zwiększenia efektywności w pracy oraz osiągnięcia harmonii w domu i życiu codziennym
 • Zarówno w pracy, jak i w rekreacji, starajmy się krytycznie podejść do „cudownych” metod, mód i trendów, a zachować „zdrowy rozsądek”
 • Nasze życie i zdrowie jest w naszych rękach. Oby osiągnąć trwałe, pozytywne rezultaty, potrzebna jest samodyscyplina i własna praca, najlepiej pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela

Od jutra! (a nawet od dziś !)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *